Monitor Polski

M.P.2016.622

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lipca 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 152, 178, 677 i 749), powołuje w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:
- Wojciecha POLAKA,
- Tadeusza Wojciecha WOLSZĘ.