Monitor Polski

M.P.2016.618

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lipca 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 152, 178, 677 i 749) oraz art. 26 ust. 1 i art. 31 ust. 1a Regulaminu Sejmu, powołuje w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Jana DRAUSA.