Monitor Polski

M.P.2018.1042

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 października 2018 r.

POSTANOWIENIE nr 1131.14.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 października 2018 r.
o powierzeniu kierowania Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 111 § 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, 650, 771, 847, 848, 1045 i 1443) powierzam sędziemu Sądu Najwyższego Panu Dariuszowi Czajkowskiemu kierowanie Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, do czasu powołania Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.