Monitor Polski

M.P.2019.1046

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 listopada 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia wszystkie akty nienawiści i pogardy antykatolickiej i wzywa do ich potępienia wszystkie podmioty życia publicznego: państwa i organizacje międzynarodowe, władze publiczne i ośrodki opinii społecznej.