Ponowne otwarcie do użytku publicznego lotniska w Grodnie.

Monitor Polski

M.P.1938.211.439

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1938 r.