§ 22. - Pomoc Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1957.22.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.
§  22.
1.
Pomoc Państwa w zakresie wymienionym w § 5 pkt 2, 4, 6 i 8 może być udzielona na kapitalne remonty domów jednorodzinnych, małych domów mieszkalnych i domów wielomieszkaniowych stanowiących własność osób fizycznych lub spółdzielni.
2.
Pomoc finansowa na kapitalne remonty udzielana jest w formie kredytu średnioterminowego i długoterminowego z okresem spłaty do lat 10, zabezpieczonego na nieruchomości.
3.
Przepisy § 13 mają odpowiednie zastosowanie do pomocy kredytowej, o której mowa w ust. 2.