§ 18. - Pomoc Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1957.22.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.
§  18.
1.
Spółdzielcze przedsiębiorstwa wykonawstwa budowlanego mogą otrzymać długoterminowy kredyt inwestycyjny na zakup urządzeń, sprzętu budowlanego i środków transportowych oraz krótkoterminowy kredyt bankowy na środki obrotowe.
2.
Minister Finansów określi zasady i tryb udzielania kredytów określonych w ust. 1.

Inne rodzaje pomocy.