§ 2. - Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Monitor Polski

M.P.2019.206

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 lutego 2019 r.
§  2. 
Zmiany Programu stosuje się od dnia 27 grudnia 2018 r.