Podanie o nadanie umowie zbiorowej z dnia 6 marca 1937 r. dla przemysłu budowlanego mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powiatów ostrowskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego i jarocińskiego.

Monitor Polski

M.P.1937.109.162

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1937 r.