Podanie o nadanie umowie zbiorowej z dnia 20 maja 1936 r., ustalającej płace robotników, zatrudnionych w cegielniach, mocy powszechnie obowiązującej na obszarze powiatu obornickiego.

Monitor Polski

M.P.1936.155.275

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1936 r.