Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1995.

Monitor Polski

M.P.1994.69.624

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1995.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 10, poz. 46 oraz z 1994 r. Nr 74, poz. 331), w związku z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
1.
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego:
1)
w Poznaniu w Polsce:
a)
na imprezie pn. Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA, odbywającej się w okresie od dnia 24 stycznia do dnia 27 stycznia 1995 r.,
b)
na imprezie pn. Międzynarodowa Wystawa Zabezpieczeń Mienia SECUREX, odbywającej się w okresie od dnia 24 stycznia do dnia 27 stycznia 1995 r.,
c)
na imprezie pn. Targi Artykułów Konsumpcyjnych Poznański Tydzień Mody WIOSNA, odbywającej się w okresie od dnia 28 lutego do dnia 3 marca 1995 r.,
d)
na imprezie pn. Międzynarodowe Targi Rowerowe BICYKL, odbywającej się w okresie od dnia 28 lutego do dnia 3 marca 1995 r.,
e)
na imprezie pn. Międzynarodowy Salon Medyczny SALMED, odbywającej się w okresie od dnia 14 marca do dnia 17 marca 1995 r.,
f)
na imprezie pn. Wiosenne Targi Artykułów Konsumpcyjnych Wszystko dla Domu DOMEXPO, odbywającej się w okresie od dnia 28 marca do dnia 31 marca 1995 r.,
g)
na imprezie pn. Międzynarodowe Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Komputerowej INFOSYSTEM, odbywającej się w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 13 kwietnia 1995 r.,
h)
na imprezie pn. Międzynarodowa Ekspozycja Maszyn Poligraficznych POLIGRAFIA, odbywającej się w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 13 kwietnia 1995 r.,
i)
na imprezie pn. Targi Wydawnictw MULTIMEDIA, odbywającej się w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 13 kwietnia 1995 r.,
j)
na imprezie pn. Międzynarodowe Targi Motoryzacji, odbywającej się w okresie od dnia 29 kwietnia do dnia 7 maja 1995 r.,
k)
na imprezie pn. Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz MEBLE, odbywającej się w okresie od dnia 23 maja do dnia 26 maja 1995 r.,
l)
na imprezie pn. Międzynarodowy Salon Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna DREMA, odbywającej się w okresie od dnia 23 maja do dnia 26 maja 1995 r.,
ł)
na imprezie pn. 67 Międzynarodowe Targi Poznańskie, odbywającej się w okresie od dnia 18 czerwca do dnia 23 czerwca 1995 r.,
m)
na imprezie pn. Targi Artykułów Konsumpcyjnych Poznański Tydzień Mody JESIEŃ, odbywającej się w okresie od dnia 5 września do dnia 8 września 1995 r.,
n)
na imprezie pn. ASIA IN POLAND, odbywającej się w okresie od dnia 5 września do dnia 8 września 1995 r.,
o)
na imprezie pn. Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe POLAGRA, odbywającej się w okresie od dnia 6 października do dnia 11 października 1995 r.,
p)
na imprezie pn. Krajowa Wystawa Ogrodnicza, odbywającej się w okresie od dnia 6 października do dnia 11 października 1995 r.,
r)
na imprezie pn. Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Magazynowania TAROPAK, odbywającej się w okresie od dnia 6 października do dnia 11 października 1995 r.,
s)
na imprezie pn. Jesienne Targi Artykułów Konsumpcyjnych Wszystko dla Domu DOMEXPO, odbywającej się w okresie od dnia 24 października do dnia 27 października 1995 r.,
t)
na imprezie pn. Międzynarodowe Targi Reklamy, odbywającej się w okresie od dnia 24 października do dnia 27 października 1995 r.,
u)
na imprezie pn. Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON, odbywającej się w okresie od dnia 24 października do dnia 27 października 1995 r.,
w)
na imprezie pn. Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO, odbywającej się w okresie od dnia 21 listopada do dnia 24 listopada 1995 r.,
x)
na imprezie pn. Międzynarodowe Targi Urządzeń Komunalnych KOMEX, odbywającej się w okresie od dnia 21 listopada do dnia 24 listopada 1995 r.,
y)
na imprezie pn. Wystawa Gospodarcza Miast Polskich INWESTCITY, odbywającej się w okresie od dnia 21 listopada do dnia 24 listopada 1995 r.,
z)
na imprezie pn. Międzynarodowe Targi Small Businessu KOOPERACJA, odbywającej się w okresie od dnia 21 listopada do dnia 24 listopada 1995 r.,
2)
w Katowicach w Polsce - na imprezie pn. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii SIMMEX, odbywającej się w okresie od dnia 11 września do dnia 15 września 1995 r., daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach.
2.
Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3.
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.
1.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 15 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 179) oraz w § 1 ust. 2 załącznika do tego zarządzenia.
2.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972 r. Nr 54, poz. 351 i z 1985 r. Nr 33, poz. 147).
3.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 12 i 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1992 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 31, poz. 217).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.