§ 4. - Organizacja, zakres działania oraz tryb funkcjonowania komisji do walki ze spekulacją i nadużyciami.

Monitor Polski

M.P.1957.66.405

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1957 r.
§  4.
1.
Komisja działa bądź bezpośrednio przez swych członków, bądź za pośrednictwem działających z upoważnienia i pod nadzorem komisji kontrolerów społecznych delegowanych przez zakłady pracy i organizacje społeczne.
2.
Zasady wysuwania kandydatów na kontrolerów społecznych w zakładach pracy ustala instrukcja Centralnej Rady Związków Zawodowych.