§ 1. - Opłaty za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego stosowanych wyłącznie u zwierząt, produkowanych za granicą.

Monitor Polski

M.P.1989.41.332

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 listopada 1991 r.
§  1. 1
Za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego stosowanych wyłącznie u zwierząt, produkowanych za granicą, ustala się opłatę w wysokości 10.000.000 zł.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 24 września 1991 r. (M.P.91.34.254) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 listopada 1991 r.