Monitor Polski

M.P.1953.A-79.944

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.