Monitor Polski

M.P.1953.A-79.944

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1953 r.
§  1. Jednostki Przedsiębiorstwa Podróży i Turystyki "Orbis" pobierają za świadczone usługi opłaty w następujących wysokościach:
1) za przedsprzedaż biletu na pobyt w pensjonatach Przedsiębiorstwa Ośrodków Wypoczynkowych "Orbis" - 2 zł za każdy dzień pobytu,
2) za przedsprzedaż biletu na pobyt w ośrodkach wiejskich Przedsiębiorstwa Ośrodków Wypoczynkowych "Orbis" - 1 zł za każdy dzień pobytu,
3) za przedsprzedaż biletów kolejowych:
a) normalnych - przy cenie biletu
od zł0 do 10 zł0,50 zł
od zł10 do 20 zł1,- zł
od zł20 do 40 zł1,50 zł
od zł40 do 60 zł2,50 zł
od zł60 do 80 zł3,50 zł
powyżej80 zł4,50 zł

b)

biletów blankietowych zbiorowych - 3% ceny,

c) biletów miesięcznych ogólnie dostępnych - 4,50 zł od biletu,
d) biletów miesięcznych szkolnych i pracowniczych - 1,50 zł od biletu,
4) za obsługę imprez turystycznych - prowizję w wysokości 15% wartości umownych świadczeń, z wyłączeniem kosztu biletów kolejowych,
5) za rezerwowanie miejsc w pociągach dla grup turystycznych - po 1,80 zł od zgłoszonej osoby,
6) za wynajem autokarów stanowiących własność Przedsiębiorstwa Podróży i Turystyki "Orbis" - stawki według taryfy Państwowej Komunikacji Samochodowej, zwiększone o 20%.