§ 6. - Opłaty za czynności urzędów probierczych.

Monitor Polski

M.P.1992.14.110

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 1992 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.