§ 4. - Opłaty za czynności urzędów probierczych.

Monitor Polski

M.P.1992.14.110

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 1992 r.
§  4.
Opłaty za czynności probiercze pobiera się z góry, z wyjątkiem opłat za czynności określone w § 3, które pobiera się najpóźniej przy odbiorze wyrobu.