§ 2. - Opłaty za czynności organów administracji probierczej.

Monitor Polski

M.P.1988.19.169

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1988 r.
§  2.
Opłaty za czynności probiercze i gemmologiczne pobiera się z góry, z wyjątkiem opłat określonych w § 18 załącznika, które pobiera się najpóźniej przy odbiorze wyrobu.