§ 1. - Określenie wysokości procentu sumy wpływów, uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za... - M.P.1995.43.499 - OpenLEX

§ 1. - Określenie wysokości procentu sumy wpływów, uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe w 1996 r.

Monitor Polski

M.P.1995.43.499

Akt utracił moc
Wersja od: 5 września 1995 r.
§  1.
Instytucje ubezpieczeniowe obowiązane są w 1996 r. przekazać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 3% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia.