Określenie kwot obrotów, których przekroczenie powoduje obowiązek zaprowadzenia ksiąg handlowych lub kontroli ilościowej przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1987.38.346

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1987 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 grudnia 1987 r.
w sprawie określenia kwot obrotów, których przekroczenie powoduje obowiązek zaprowadzenia ksiąg handlowych lub kontroli ilościowej przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Zgodnie z § 1 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 5, poz. 41, z 1984 r. Nr 9, poz. 38 i Nr 53, poz. 274 oraz z 1987 r. Nr 19, poz. 117) oraz § 8 ust. 1b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 5, poz. 42, z 1983 r. Nr 1, poz. 8, z 1984 r. Nr 53, poz. 274 i z 1987 r. Nr 19, poz. 118) podaje się do wiadomości, że na 1988 r. - odpowiednio do wskaźnika wzrostu cen ustalonego w centralnym planie rocznym na ten rok - kwoty obrotu określone w:
1)
w § 1 ust. 1 i ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 5, poz. 41, z 1984 r. Nr 9, poz. 38 i Nr 53, poz. 274 oraz z 1987 r. Nr 19, poz. 117) ulegają podwyższeniu odpowiednio:
-
z 15.000.000 zł do 19.200.000 zł i z 1.250.000 zł do 1.600.000 zł,
-
z 18.000.000 zł do 24.000.000 zł i z 1.500.000 zł do 2.000.000 zł,
-
z 24.000.000 zł do 31.200.000 zł i z 2.000.000 zł do 2.600.000 zł,
-
z 30.000.000 zł do 38.400.000 zł i z 2.500.000 zł do 3.200.000 zł,
2)
w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 5, poz. 42, z 1983 r. Nr 1, poz. 8, z 1984 r. Nr 53, poz. 274 i z 1987 r. Nr 19, poz. 118) ulegają podwyższeniu odpowiednio z 4.800.000 zł do 6.120.000 zł i z 400.000 zł do 510.000 zł.