§ 3. - Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

Monitor Polski

M.P.1967.61.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1967 r.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę BN-65/6041-06 "Barwniki bezpośrednie", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg" dnia 26 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 210).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 65 zastępuje normę BN-64/3758-11 "Okrętowy sprzęt bosmański. Ławka wisząca (steling)", ustanowioną przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego dnia 28 stycznia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 99 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116) zastępuje normę BN-66/0517-03 "Produkty węglopochodne. Fenolan sodowy N", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty dnia 14 kwietnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 179).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 193 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 17, poz. 89) zastępuje normę BN-63/5903-01 "Narzędzia lekarskie i weterynaryjne. Powłoki ochronne metalowe na narzędziach ze stali węglowej. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną dnia 22 października 1963 r. przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed" (Monitor Polski Nr 91, poz. 430).