Monitor Polski

M.P.2015.636

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia

1. Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 930) ogłasza się wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czas ich otwarcia, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .
2. Załącznik zawiera wykaz ogłoszonych przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czas ich otwarcia, według stanu na dzień 25 czerwca 2015 r.

ZAŁĄCZNIK

PRZEJŚCIA GRANICZNE, RODZAJ RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJŚCIA ORAZ CZAS ICH OTWARCIA

1. Użyte w niniejszym wykazie określenia oznaczają:

1) przejścia graniczne ogólnodostępne - przejścia graniczne przeznaczone do przekraczania granicy państwowej na podstawie paszportów oraz innych dokumentów uprawniających do jej przekraczania, utworzone na podstawie porozumień i umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską i obowiązujących w stosunkach z:

a) Republiką Białoruś, na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. (M.P. z 2003 r. Nr 37, poz. 518 oraz z 2005 r. Nr 50, poz. 689),

b) Ukrainą, na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (M.P. z 2003 r. Nr 37, poz. 530),

c) Federacją Rosyjską, na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. (M.P. z 2003 r. Nr 37, poz. 528),

oraz w odniesieniu do morskich i lotniczych przejść granicznych ustalonych na podstawie:

d) przepisów wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej,

e) przepisów wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;

2) przejścia graniczne międzypaństwowe dla obywateli określonych państw - przejścia graniczne przeznaczone do przekraczania granicy państwowej na podstawie paszportów oraz innych dokumentów uprawniających do jej przekraczania dostępne dla obywateli graniczących ze sobą państw;

3) ruch osobowy - przekraczanie granicy państwowej przez osoby fizyczne na podstawie paszportów i innych dokumentów uprawniających do jej przekraczania;

4) ruch towarowy - przemieszczanie towarów przez granicę państwową lub możliwość przemieszczania towarów przez dane przejście graniczne.

2. Przejścia graniczne:

1) ogólnodostępne:

Lp.NazwaRodzajDozwolony rodzaj ruchu granicznegoCzas otwarcia
a) granica państwowa z Federacją Rosyjską:
1Braniewo - Mamonowokolejoweosobowy, towarowycałodobowo
2Bezledy - Bagrationowskdrogoweosobowy, towarowy - pojazdami o nacisku na oś do 8 t wykonującymi przewozy międzynarodowecałodobowo
3Głomno - Bagrationowskkolejowetowarowycałodobowo
4Skandawa - Żeleznodorożnyjkolejowetowarowycałodobowo
5Gołdap - Gusiewdrogoweosobowy, towarowy - pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tcałodobowo
6Grzechotki - Mamonowo IIdrogoweosobowy, towarowycałodobowo
7Gronowo - Mamonowodrogoweosobowy, towarowy - pojazdami o masie całkowitej do 6 tcałodobowo
b) granica państwowa z Republiką Białoruś:
1Rudawka - Lesnajarzeczneosobowyod 01.05 do 01.10

w godz. 700-1900

2Kuźnica Białostocka - Grodnokolejoweosobowy, towarowycałodobowo
3Kuźnica Białostocka - Bruzgidrogoweosobowy, towarowycałodobowo
4Bobrowniki - Bierestowicadrogoweosobowy, towarowycałodobowo
5Zubki Białostockie - Bierestowicakolejowetowarowycałodobowo
6Siemianówka - Swisłoczkolejowetowarowycałodobowo
7Białowieża - Piererowdrogoweosobowy: pieszy, rowerowyod 01.04 do 30.09

w godz. 800-2000,

a od 1.10 do 31.03 w godz. 800-1800

8Czeremcha - Wysokolitowskkolejowetowarowycałodobowo
9Kukuryki - Kozłowiczydrogowetowarowycałodobowo
10Terespol - Brześćkolejoweosobowy, towarowycałodobowo
11Terespol - Brześćdrogoweosobowycałodobowo
12Sławatycze - Domaczewodrogoweosobowy - z wyłączeniem ruchu autobusowegocałodobowo
c) granica państwowa z Ukrainą:
1Dorohusk - Jagodzindrogoweosobowy, towarowycałodobowo
2Dorohusk - Jagodzinkolejoweosobowy, towarowycałodobowo
3Zosin - Ustiługdrogoweosobowycałodobowo
4Hrubieszów - Włodzimierz Wołyńskikolejoweosobowy, towarowycałodobowo
5Dołhobyczów - Uhrynówdrogoweosobowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz autobusamicałodobowo
6Hrebenne - Rawa Ruskadrogoweosobowy, towarowycałodobowo
7Hrebenne - Rawa Ruskakolejoweosobowycałodobowo
8Werchrata - Rawa Ruskakolejowetowarowycałodobowo
9Budomierz - Hruszewdrogoweosobowy, towarowy - pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tcałodobowo
10Korczowa - Krakowiecdrogoweosobowy, towarowycałodobowo
11Przemyśl - Mościskakolejoweosobowy, towarowycałodobowo
12Medyka - Szeginiedrogoweosobowy, towarowycałodobowo
13Krościenko - Smolnicadrogoweosobowy, towarowy - pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tcałodobowo
14Krościenko - Chyrówkolejoweosobowycałodobowo
d) morskie:
1Szczecinmorskieosobowy, towarowycałodobowo
2Trzebieżmorskieosobowycałodobowo
3Nowe Warpnomorskieosobowycałodobowo
4Świnoujściemorskieosobowy, towarowycałodobowo
5Dziwnówmorskieosobowy tylko dla pływań sportowych, towarowy - rybołówstwo Rzeczypospolitej Polskiejcałodobowo
6Mrzeżynomorskietowarowy - rybołówstwo Rzeczypospolitej Polskiejcałodobowo
7Kołobrzegmorskieosobowy, towarowycałodobowo
8Darłowomorskieosobowy, towarowycałodobowo
9Ustkamorskieosobowy, towarowycałodobowo
10Łebamorskieosobowy tylko dla pływań sportowych, towarowy - rybołówstwo Rzeczypospolitej Polskiejcałodobowo
11Władysławowomorskieosobowy, towarowycałodobowo
12Jastarniamorskieosobowy tylko dla pływań sportowych, towarowy - rybołówstwo Rzeczypospolitej Polskiejcałodobowo
13Helmorskieosobowy, towarowycałodobowo
14Gdyniamorskieosobowy, towarowycałodobowo
15Gdańsk-Portmorskieosobowy, towarowycałodobowo
16Gdańsk-Górki

Zachodnie

morskieosobowy tylko dla pływań sportowych, towarowy - rybołówstwo Rzeczypospolitej Polskiejcałodobowo
17Elblągmorskieosobowy, towarowycałodobowo
18Fromborkmorskieosobowy, towarowycałodobowo
e) stałe lotnicze:
1Poznań-Ławicalotniczeosobowy, towarowycałodobowo
2Bydgoszczlotniczeosobowy, towarowycałodobowo
3Łódź-Lublineklotniczeosobowy, towarowycałodobowo
4Świdnik k/Lublinalotniczeosobowy, towarowycałodobowo
5Kraków-Balicelotniczeosobowy, towarowycałodobowo
6Katowice-Pyrzowicelotniczeosobowy, towarowycałodobowo
7Wrocław-Strachowicelotniczeosobowy, towarowycałodobowo
8Gdańsk-Rębiechowolotniczeosobowy, towarowycałodobowo
9Rzeszów-Jasionkalotniczeosobowy, towarowycałodobowo
10Warszawa-Okęcielotniczeosobowy, towarowycałodobowo
11Warszawa/Modlinlotniczeosobowy, towarowycałodobowo
12Szczecin-Goleniówlotniczeosobowy, towarowycałodobowo
f) dodatkowe lotnicze:
1Jelenia Góralotniczeosobowyw godz. 700-2000,

a od 1.05 do 30.09

w godz. 700-2200

2Mazurylotniczeosobowyw godz. 700-2000,

a od 1.05 do 30.09

w godz. 700-2200

3Mieleclotniczeosobowyw godz. 700-2000,

a od 1.05 do 30.09

w godz. 700-2200

4Przylep k/Zielonej Górylotniczeosobowyw godz. 600-2000,

a od 1.05 do 30.09

w godz. 600-2200

5Gdynia-Kosakowolotniczeosobowyw godz. 600-2000,

a od 1.05 do 30.09

w godz. 600-2200

6Kielce-Masłówlotniczeosobowy, towarowyw godz. 600-2000,

a od 1.05 do 30.09

w godz. 600-2200

7Zielona Góra-Babimostlotniczeosobowy, towarowyw godz. 600-2000,

a od 1.05 do 30.09

w godz. 600-2200

8Radom-Sadkówlotniczeosobowy, towarowyw godz. 600-2400

2) międzypaństwowe dla obywateli określonych państw:

Lp.NazwaRodzajDozwolony rodzaj ruchu granicznegoCzas otwarcia
1Połowce-Pieszczatkadrogoweosobowy - z wyłączeniem ruchu autobusowego, dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białoruścałodobowo
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia (M.P. poz. 898).