Monitor Polski

M.P.1947.71.477

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 maja 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 11 maja 1946 r.

Prezydium Krajowej Rady Narodowej na posiedzeniu w dniu 11 maja 1946 r., na wniosek Rady Narodowej m. st. Warszawy, uchwala odznaczyć, za zasługi położone w walce z okupantem i udział w pracach konspiracyjnych w okresie okupacji. (L. 229/46).
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI III KL.

1. Tołwiński Stanisław.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Assorodobraj Nina, 2. Bartoszewicz Tadeusz, 3. Beniger Stanisław, 4. Cudny Wincenty, 5. Bielski Leon, 6. Błaszczyk Stanisław, 7. Budzyński Adam, 8. Dąbrowski Stanisław, 9. Dobrowolska Stefania, 10. Dworakowski Władysław, 11. Fotek Antoni, 12. Gąsiorowski Tadeusz, 13. Gniado Franciszka, 14. Gout Tadeusz, 15. Góralczyk Antoni, 16. Grabski Karol, 17. Grodzicki Henryk, 18. Grodzicki Wiktor, 19. Gusicki Lech, 20. Hartenberger Roman, 21. Herbst Irena, 22. Jaworska Zofia, 23. Kaczor Czesław, 24. Kamiński Antoni, 25. Kamiński Stanisław, 26. Kęmpka Zbigniew, 27. Kędziorek Feliks, 28. Kobyliński Lech, 29. Konarzewski Józef, 30. Kotwica-Skrzypek Jan, 31. Kowalska Izolda, 32. Kowalski Aleksander, 33. Kembrowski Eugeniusz, 34. Kulesza Franciszek, 35. Ładosz-Smuga Henryk, 36. Malczyński Wiktor, 37. Mankiewicz Czesław, 38. Mokowski Jerzy, 39. Oryński Czesław, 40. Ostaszewski Tadeusz, 41. Paszkowski Stanisław, 42. Piaskowska Władysława, 43. Pikulski Stanisław, 44. Piotrowski Roman, 45. Płotnicka Maria, 46. Poczmański Witold, 47. śp. Przedpełski Wincenty, 48. Przymus Zofia, 49. Rudnicka Irena, 50. Sankowski Stanisław, 51. Sęk-Małecki Andrzej, 52. Sierpiński Feliks, 53. Stankiewicz Stanisław, 54. Stęplewski Stanisław, 55. Stolarek Józef, 56. Strusińska Krystyna, 57. Strzelecki Edward, 58. Surgiewicz Symeon, 59. Synowiec Zygmunt, 60. Szelek Jan, 61. Szczerbiński Bronisław, 62. Szczęsny Dobrowolski, 63. Szparowska Halina, 64. Ryczkowski Zygmunt, 65. Tarłowska Marta, 66. Tarłowska Ludwika, 67. Witkowski Stefan, 68. Wolanowski Jan, 69. Wrzosek Leon, 70. Wysocki Józef.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Baca Franciszek, 2. Bajurski Jakub, 3. Bartosiewicz Władysław, 4. Byliński Jan, 5. Cieśliński Henryk, 6. Ciszewski Henryk, 7. Chotomski Eugeniusz, 8. Chromański Mieczysław, 9. Czajkowski Marian, 10. Czerski Mieczysław, 11. Dębski Józef, 12. Ferens Stanisław, 13. Gajewska Maria, 14. Gałaj Kazimierz, 15. Gawin Henryk, 16. Głażewski January, 17. Gołębiowska Janina, 18. Górecki Kazimierz, 19. Grędziak Zygmunt, 20. Jacorzyński Julian, 21. Jakubczyk Stefania, 22. Kaczmarska Malina, 23. Kaczyński Władysław, 24. Kaliszewski Stanisław, 25. Karczewski Aleksander, 26. Katuszewski Bogumił, 27. Kędzierski Władysław, 28. Kłoczewiak Kazimierz, 29. Kłoskowski Roman, 30. Kowalczyk Czesław, 31. Kusnerz Irena, 32. Kwiatkowski Franciszek, 33. Leszek Jan, 34. Łuniewski Wiktor, 35. Malewski Tadeusz, 36. Matuszewski Szczepan, 37. Niewiadomski Eugeniusz, 38. Noskiewicz Zbigniew, 39. Orłowicz Zygmunt, 40. Ostaszewski Filip, 41. Piaskowski Jan, 42. Pietrusiński Florian, 43. Rowiński Feliks, 44. Sikorski Stanisław, 45. Steuermark Wiktor, 46. Stypułkowska Zofia, 47. Szczepański Józef, 48. Szulczyński Stanisław, 49. Szymański Władysław, 50. Węsek Józef, 51. Więch Feliks, 52. Wieczorek Zygmunt, 53. Wiśniewska Maria, 54. Wochowski Eugeniusz, 55. Wojtasiewicz Ignacy, 56. Wojtłowski Romuald, 57. Wolff Eugenia, 58. Zalewski Stefan, 59. Zieliński Klemens.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Durczak Wacław, 2. Iładnicznik Czesława, 3. Hellwich Jarosław, 4. Leśniewski Tadeusz, 5. Łupacki Henryk, 6. Ławnik Stefan, 7. Kaliciński Stefan, 8. Koman Kazimierz, 9. Królak Szczepan, 10. Maciąg Feliks, 11. Malinowski Bolesław, 12. Olak Jan, 13. Ordowski Tadeusz, 14. Przasnek Jan, 15. Pytlak Stanisław, 16. Rek Andrzej, 17. Stanikowski Wincenty, 18. Syrecki Władysław.