Monitor Polski

M.P.1947.27.226

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 11 września 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 11 września 1946 r., na wniosek Zarządu Głównego Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację - za zasługi położone w walce z okupantem i udział w pracach konspiracyjnych na terenie pow. Warszawskiego został odznaczony:
KRZYŻEM GRUNWALDU III KL.

1. Grunwald Stanisław.