Monitor Polski

M.P.1947.80.536

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 czerwca 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 16 kwietnia 1947 r.

Na wniosek Ministra Obrony Narodowej niżej wymienionym oficerom i szeregowym, za wybitne zasługi położone w obronie ładu i bezpieczeństwa w kraju nadaje się:
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

1. Kpt. Potorejko Edward s. Szymona, 2. Por. Babiasz Tadeusz s. Jana, 3. Por. Banaszewski Józef s. Ludwika, 4. Por. Kaznowski Marian s. Andrzeja, 5. Por. Ludczyk Witold s. Wawrzyńca, 6. Por. Maciejewski Leonard s. Klemensa, 7. Por. Micał Mieczysław s. Wincentego, 8. Por. Nadolski Eugeniusz s. Kaspra, 9. Por. Nowakowski Henryk s. Stanisława, 10. Por. Olejak Ryszard s. Zygmunta, 11. Por. Rutkowski Marian s. Kazimierza, 12. Por. Witka Michał s. Antoniego, 13. Por. Wysoczyński Jan s. Antoniego, 14. Por. Zechaluk Antoni s. Ignacego, 15. Ppor. Banet Maurycy s. Leona, 16. Ppor. Białkowski Feliks s. Józefa, 17. Ppor. Bohatkiewicz Stanisław s. Jana, 18. Ppor. Frackiewicz Stanisław s. Dominika, 19. Ppor. Gan Piotr s. Stanisława, 20. Ppor. Korczowski Franciszek s. Augusta, 21. Ppor. Kowalewski Stanisław s. Dominika, 22. Ppor. Krauze Henryk s. Józefa, 23. Ppor. Kubiak Zdzisław s. Franciszka, 24. Ppor. Pawełek Jan s. Michała, 25. Ppor. Sawicki Kazimierz s. Wiktora, 26. Ppor. Szczygieł Tadeusz s. Kajetana, 27. Ppor. Uściłowski Franciszek s. Władysława, 28. Ppor. Wojciechowski Edward s. Pawła, 29. Ppor. Zigelheim Władysław s. Antoniego, 30. Ppor. Zołtowski Edward s. Franciszka, 31. Chor. Mamczyk Tadeusz s. Romana, 32. Chor. Banach Zdzisław s. Bolesława, 33. Chor. Budniek Stanisław s. Jana, 34. Chor. Natuła Antoni s. Ignacego, 35. Chor. Najder Marcin s. Stanisława, 36. Chor. Pasternak Mieczysław s. Marcina, 37. Chor. Relis Marian s. Juliana, 38. Chor. Szemat Konstanty s. Stanisława, 39. St. sierż. Bus Wiktor s. Ignacego, 40. St. sierż. Góral Feliks s. Józefa, 41. St. sierż. Kowalski Józef s. Stanisława, 42. St. sierż. Nowosielski Michał s. Michała, 43. St. sierż. Warnicki Józef s. Antoniego, 44. Sierż. Zawadzki Zygmunt s. Henryka.

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

45. St. sierż. Bajewski Kazimierz s. Józefa, 46. St. ogn.. Braszczok Ernest s. Roberta, 47. St. sierż. Czawa Emil s. Piotra, 48. St. sierż. Rosiński Franciszek s. Karola, 49. St. sierż. Zapłatyński Władysław s, Piotra, 50. Sierż. Bakalarski Tadeusz s. Michała, 51. Ogn. Borowski Aleksander s. Władysława, 52. Sierż. Brzeskot Leon s. Józefa, 53. Sierż. Guzik Kazimierz s. Jakuba, 54. Sierż. Hreczyński Leonard s. Jana, 55. Sierż. Kwiatkowski Zygmunt s. Stanisława, 56. Ogn. Obremski Władysław s. Józefa, 57. Sierż. Piotrowski Jan s. Franciszka, 58. Sierż. Popławski Zygmunt s. Stanisława, 59. Sierż. Raszpla Jan s. Władysława, 60. Sierż. Tarajko Zygmunt s. Jana, 61. Sierż. Wiktor Stanisław s. Jana, 62. Ogn. Wolny Franciszek s. Stanisława, 63. Plut. Antonik Kazimierz s. Teofila, 64. Plut. Bednarz Stanisław s. Leona 65. Plut. Dąbek Piotr s. Piotra, 66. Plut. Detyna Antoni s. Franciszka, 67. Plut. Durasiewicz Zbigniew s. Władysława, 68. Plut. Gaj Bronisław s. Józefa, 69. Plut. Gała Edward s. Piotra, 70. Plut. Gil Stefan s. Jana, 71. Plut. Grzelak Leopold s. Franciszka, 72. Plut. Hryckiewicz Wacław s. Mikołaja, 73. Plut. Jach Bolesław s. Jana, 74. Plut. Kiwak Stanisław s. Tomasza, 75. Plut. Koziarek Władysław s. Tomasza, 76. Plut. Kural Władysław s. Jana, 77. Plut. Leitgeber Leon s. Stanisława, 78. Plut. Lemichowicz Kazimierz s. Józefa, 79. Plut. Mazurek Stanisław s. Franciszka, 80. Plut. Myśliwiec Jan s. Jana, 81. Plut. Napierała Stanisław s. Stanisława, 82. Plut. Pałasz Mieczysław s. Bronisława, 83. Plut. Piątkowski Leon s. Władysława, 84. Plut. Pluciński Zygmunt s. Heleny, 85. Plut. Rakowicz Tadeusz s. Franciszka, 86. Plut. Sawiniec Mieczysław s. Mikołaja, 87. Plut. Syrkc Bronisław s. Pawła, 88. Plut. Szostak Ludwik s. Michała, 89. Plut. Trebik Piotr s. Mikołaja, 90. Kpr. Bałukiewicz Henryk s. Ryszarda, 91. Kpr. Boiński Marian s. Michała, 92. Kpr. Bylica Tadeusz s. Jana, 93. Kpr. Ćwirko Stanisław s. Adama, 94. Kpr. Czerniak Tadeusz s. Adama, 95. Kpr. Downar Wincenty s. Waleriana, 96. Kpr. Dziekan Stanisław s. Jana, 97. Kpr. Gelleta Ryszard s. Michała, 98. Kpr. Hołdowicz Franciszek s. Antoniego, 99. Kpr. Konopczyński Kazimierz s. Władysława, 100. Kpr. Kopeć Jan s. Józefa, 101. Kpr. Kwiatek Leonard s. Mateusza, 102. Kpr. Nadobny Władysław s. Marcina, 103. Kpr. Nawrot Gerhard s. Józefa, 104. Kpr. Panko Eugeniusz s. Józefa, 105. Kpr. Prajaner Edward s. Stanisława, 106. Kpr. Sobczak Bolesław s. Jana, 107. Socha Józef s. Franciszka, 108. Kpr. Strączkowski Franciszek s. Ludwika, 109. Kpr. Szczęsny Marian s. Jakuba, 110. Kpr. Szymczyszyn Bolesław s. Władysława, 111. Kpr. Szymkowiak Stanisław s. Ignacego, 112. Kpr. Wakalak Franciszek s. Józefa, 113. Kpr. Warzecha Stefan s. Piotra, 114. St. strz. Guzbek Czesław s. Józefa, 115. St. strz. Krezel Franciszek s. Franciszka, 116. St. sap. Mościcki Józef s. Wiktora, 117. St. strz. Pelczarski Bolesław s. Władysława, 118. St. strz. Płachta Józef s. Antoniego, 119. St. strz. Prymas Czesław s. Władysława, 120. St. strz. Skrzydło Kazimierz s. Wincentego, 121. Saper Bryś Józef s. Stanisława, 122. Strz. Chrapek Józef s. Wincentego, 123. Strz. Czwartosz Józef s. Kazimierza, 124. Strz. Jaskulski Stefan s. Jana, 125. Bomb. Jastrzębski Jan s. Pawła, 126. Strz. Kirszowski Zbigniew s. Mieczysława, 127. Strz. Kowalski Henryk s. Józefa, 128. Strz. Kwapisz Florian s. Stanisława, 129. Strz. Nieznalski Adam s. Marcina, 130. Strz. Olejniczek Stanisław s. Franciszka, 131. Strz. Osior Marian s. Antoniego, 132. Strz. Paździerko Michał s. Wojciecha, 133. Bomb. Pietrzak Tadeusz s. Władysława, 134. Kan. Rokicki Bolesław s. Rocha, 135. Kan. Spasówka Stanisław s. Ignacego, 136. Strz. Stawiany Władysław s. Rocha, 137. Strz. Szymczak Wincenty s. Stefana, 138. Kan. Tomaszewski Wacław s. Franciszka, 139. Strz. Wandzel Józef s. Józefa, 140. Saper Witkowski Tadeusz s. Wincentego.