Monitor Polski

M.P.1947.84.577

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 czerwca 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 30 maja 1947 r.

Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie odznaczone zostają następujące osoby, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Mełgieś Marianna

2. Mełgieś Feliks.