Monitor Polski

M.P.1947.125.789

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 października 1947 r.

POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
z dnia 5 sierpnia 1947 r.

Na wniosek Zarządu Głównego Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację - za działalność konspiracyjną w okresie okupacji - odznaczeni zostają:
KRZYŻEM GRUNWALDU III KL.

1. Baj Jerzy, 2. Chrószcz Paweł, 3. Dawidowicz Adam.

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Galbierz Franciszek, 5. Zabielski Józef Zygmunt.

KRZYŻEM WALECZNYCH

6. Szczęsny Alojzy.

SREBRNYM MEDALEM ZASŁUŻONYM NA POLU CHWAŁY

7. Dolata Edmund, 8. Stołecki Stefan, 9. Wiechorzek Jerzy.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. dr Adamczyk Ferdynand, 11. Zuczek Waleria.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Dawid Henryk, 13. Gryca Stefan, 14. Kluzik Korneliusz, 15. Ławnik Oskar, 16. Stańczyk Kazimierz, 17. Wróbel Jan, 18. Wolny Rudolf, 19. Wiśniewski Stefan, 20. Zuczek Emanuel, 21. Zając Łucja.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Korus Antoni, 23. Porada Jan, 24. Zambok Regina.