Monitor Polski

M.P.1947.81.540

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 czerwca 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA
z dnia 8 marca 1947 r.

R. 380/47

Na wniosek Społeczno Obywatelskiej Ligi Kobiet zostają odznaczone następujące matki licznego potomstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Chróścielewska Bronisława.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Białobrzeska Maria, 3. Kalisiak Stefania, 4. Kunert Karolina, 5. Przeździecka Zofia, 6. Pękalska Olimpia, 7. Pękalska Władysława, 8. Surgiewicz Marcela.