Odznaczenia za zasługi położone w dziele organizacji polskich Sił Zbrojnych we Francji.

Monitor Polski

M.P.1945.41.103

Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 1945 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 8 października 1945 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 8 października 1945 r., w uznaniu wielkich zasług, położonych w dziele organizacji polskich Sił Zbrojnych we Francji, zostali odznaczeni:
ORDEREM "VIRTUTI MILITARI" II KLASY

1. generał De Lattre de Tassigny.

ORDEREM "KRZYŻ GRUNWALDU" III KLASY

1. pułkownik Huret,

2. major Thevenon,

3. major Leca.