Monitor Polski

M.P.1947.23.52

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 lutego 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 11 października 1946 r.

Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dniu 11 października 1946 r. uchwala na wniosek Zastępcy Naczelnego Dowódcy W. P. gen. dyw. Spychalskiego - odznaczyć za zasługi położone przy organizacji Robotniczego Tramwajowego Klubu Sportowego "Sarmata" w 25-tą rocznicę istnienia klubu, następujących działaczy i zawodników klubu:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Szkiela Stanisław,

2. Marciniak Tomasz.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Janiak Roman,

2. Gajewicz Mieczysław,

3. Napierała Bolesław.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Świątkiewicz Kazimierz,

2. Urbaniak Waldemar,

3. Szymaniak Józef,

4. Arlitewicz Stanisław,

5. Wojtyński Ludwik.