Monitor Polski

M.P.1945.39.92

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 października 1945 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 1945 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 1945 r. za zasługi i wydajne przyczynienie się do odbudowy Elektrowni Warszawskiej zostali odznaczeni:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. inż. Beniger Stanisław.

BRONZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. prof. Czaplicki Tadeusz,

2. inż. Nacholiński Mateusz,

3. inż. Hac Bolesław,

4. inż. Fischer Wacław,

5. Krajewski Jan,

6. Bisialski Józef,

7. Mieczyński Kazimierz,

8. Kossowski Henryk,

9. Bucholc Kazimierz,

10. Fiok Stanisław,

11. Maciejewski Antoni,

12. Wrotek Wojciech,

13. Kraft Grzegorz,

14. Nowakowski Antoni,

15. Woźniak Apolinary.