Monitor Polski

M.P.1947.58.415

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 maja 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA
z dnia 11 marca 1947 r.

Na wniosek Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej odznaczony zostaje za wybitne zasługi w pracy społecznej
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI II KL.

Pośmiertnie

Jan Szczyrek.