Monitor Polski

M.P.1947.58.411

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 maja 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 3 lutego 1947 r.

Prezydium Krajowej Rady Narodowej na posiedzeniu dnia 3 lutego 1947 r. uchwaliło odznaczyć na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie za wybitne zasługi w okresie walki z okupantem w ruchu spółdzielczym - następujących obywateli:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bałaban Henryk, 2. Czarnowski Cyryl, 3. Grik Anatol, 4. Kłysik Jerzy, 5. Michajłówna-Iszkowska Eugenia, 6. Packań Jan, 7. Patalasowa Stefania, 8. Rzadkowski Franciszek, 9. Tomczyk Marian.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Karnaś Stanisław, 2. Kaider Tadeusz, 3. Koziełł Włodzimierz, 4. Kuźma Kazimierz, 5. Kwiatkowski Kazimierz, 6 Kwiatkowski Tadeusz, 7. Pleczyński Stanisław, 8. Płazak Aleksander, 9. Wlazło Bolesław, 10. Zawiła Stanisław.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Jasek Karol, 2. Kaczor Piotr, 3. Lubymyj Jakub, 4. Nowicki Józef.