Monitor Polski

M.P.1945.38.91

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 października 1945 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 18 września 1945 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 18 września 1945 r. za wybitne zasługi w dziedzinie propagowania idei demokratycznej, jak również w dziedzinie organizacji PAP Polpress zostali odznaczeni:
ORDEREM "POLONIA RESTITUTA" III KLASY

1. Modzelewski Zygmunt.

ORDEREM "POLONIA RESTITUTA" IV KLASY

1. Nowicki Andrzej Jan.

ORDEREM "POLONIA RESTITUTA" V KLASY

1. Nesterowicz Piotr,

2. Szwajcer Jerzy,

3. Olcha Mirek Antoni,

4. Falkowski Edward,

5. Hofman Michał,

6. Roch-Kowalski Stanisław Ryszard,

7. Nurkiewicz Jadwiga.

SREBRNYM KRZYżEM ZASŁUGI

1. Marszak Leopold,

2. Janisławski Roman,

3. Korsak Witold,

4. Łęski Fryderyk,

5. Boergerowa Krystyna,

6. Macek-Ciechimski Kazimierz,

7. Brzeczkowski Jerzy.

BRONZoWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Golian Henryk.