Monitor Polski

M.P.1946.138.256

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 4 czerwca 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w d. 4.6.1946 r. na wniosek Ministra Kultury - za szczególne zasługi w pracy artystycznej i pedagogicznej odznaczona została
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Ottawowa Helena.