Monitor Polski

M.P.1947.51.351

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 kwietnia 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 3 stycznia 1947 r.

Prezydium Krajowej Rady Narodowej na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 1947 roku uchwala na wniosek majora Gerharda, byłego dowódcy 35-tej Brygady Partyzanckiej we Francji - odznaczyć za bohaterski udział w walkach przeciw hitlerowskiemu najeźdźcy, następujących członków Polskiego Ruchu Oporu we Francji:
Krzyżem Grunwaldu III kl.

Pośmiertnie

1. kpt. Hamerlak Jan.

Krzyżem Walecznych

Pośmiertnie

1. kpt. Jakubowicz Emil.