Monitor Polski

M.P.1946.97.181

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 28 kwietnia 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 1946 r. odznaczeni zostali: następujący robotnicy wyróżniający się szczególnie wydajną pracą w fabrykach okręgu Gdańskiego:
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Borys Józef, 2. Burczyk Zofia, 3. Ćmiel Stanisław, 4. Cajdler Michał, 5. Dragon Stanisław, 6. Filipowicz Adam, 7. Grajewski Leon, 8. Józefiak Leon, 9. Kania Franciszek, 10. Lewandowski Władysław, 11. Malik Jan, 12. Nieciecki Alfons, 13. Nisztuk Michał, 14. Odorowski Franciszek, 15. Orłowski Józef, 16. Ogonowski Józef, 17. Piekutówna Gertruda, 18. Szufel Jerzy, 19. Szczepański Jan, 20. Sokołowski Marian, 21. Szott Władysław, 22. Świderski Władysław.