Monitor Polski

M.P.1946.78.144

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 28 kwietnia 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 1946 roku, robotnicy wyróżniający się szczególnie wydajną pracą w fabrykach warszawskich i organizacjach Warszawskiej Rady Zw. Zawod. odznaczeni zostali:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dawczyk Grzegorz, 2. Jerzy Mieczysław, 3. Maziarz Tadeusz, 4. Ostrowski Zenon.

BRONZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Antoniak Stefan, 2. Bryze Grzegorz, 3. Brzeziński Walenty, 4. Buchman Kazimierz, 5. Baran Tadeusz, 6. Cichoński Wilhelm, 7. Dzięcioł Zofia, 8. Denszkiewicz Wacław, 9. Domysławski Władysław, 10. Galbarz Czesław, 11. Gołowicz Andrzej, 12. Barańska Henryka, 13. Grejber Władysław, 14. Gajewski vel Gajczyk Władysław, 15. Hauber Aleksander, 16. Jarząbkowski Witold, 17. Jabłoński Czesław, 18. Konopik Edward, 19. Kobus Jan, 20. Kopińska Czesława, 21. Kulesza Edmund, 22. Kubal Jan, 23. Leoniak Adam, 24. Lipiński Roman, 25. Ładyński Józef, 26. Mucha Wacław, 27. Morasiński Mieczysław, 28. Napiórkowski Wacław, 29. Ośka Leon, 30. Piszczyńska Czesława, 31. Puchała Feliks, 32. Pałczyński Władysław, 33. Soszyński Tomasz, 34. Słodownik Feliks, 35. Szalewicz Roman, 36. Szaniawski Roman, 37. Stryjek Wacław, 38. Tomczyk Franciszek, 39. Turowicz Paweł, 40. Wach Henryk, 41. Włostowski Edmund, 42. Wolniak Aleksander, 43. Wojtysiak Władysław, 44. Ruszewicz Zygmunt.