Monitor Polski

M.P.1947.27.238

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 17 października 1946 r.

Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dniu 17 października 1946 r. uchwala na wniosek Naczelnego Dowództwa W.P. - Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, odznaczyć za zasługi położone przy zabezpieczeniu i uruchomieniu majątku państwowego dla zaopatrzenia Armii Polskiej, w potrzebne regulaminy, instrukcje i literaturę wojskową, następujących pracowników cywilnych W. I. N. W.:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bonek Władysław,

2. Brzeziński Józef,

3. Rogoziński Jan,

4. Szeligowski Wiktor,

5. Lubczyński Edmund.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Adamczyk Maria,

2. Abramowski Felicjan,

3. Cepurski Stanisław,

4. Gorczyca Władysława,

5. Kalisz Eugeniusz,

6. Komorek Stanisław,

7. Korsak Władysław,

8. Lisowski Stanisław,

9. Marcinkowski Jan,

10. Nowicki Zbigniew,

11. Szypuła Stanisław.