Monitor Polski

M.P.1947.25.159

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lutego 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 8 sierpnia 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 1946 r., na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za gorliwą pracę i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, zostali odznaczeni następujący oficerowie Oficerskiej Szkoły Intendentury:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. mjr. Frankiewicz Władysław, 2. mjr. Stefański Mieczysław, 3. kpt. Czajkowski Konstanty, 4. kpt. Godziński Zbigniew, 5. kpt. Nicałek Czesław, 6. kpt. Sarama Zygmunt, 7. por. Danilewicz Hieronim, 8. por. Chromiński Zygmunt, 9. por. Wojtowicz Krzysztof, 10. por. Wojtowicz Mieczysław, 11. ppor. Rozak Kazimierz.