Monitor Polski

M.P.1947.34.286

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 marca 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 11 lipca 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 11 lipca 1946 r. na wniosek Stronnictwa Demokratycznego - za działalność konspiracyjną w czasie okupacji na terenie całego Kraju zostali odznaczeni następujący obywatele:
KRZYŻEM GRUNWALDU II KL.

Pośmiertnie

1. Miller Romuald.

KRZYŻEM GRUNWALDU III KL.

1. Arczyński Ferdynand, 2. Droździkowski Alfred, 3. Hiżowa Emilia, 4. Jura Albin, 5. Marszałek Edward, 6. Pług-Piętowski Jerzy, 7. Schwara-Marcówna Izabela.

Pośmiertnie

8. Anzelm Konstanty, 9. Krachelska Halina, 10. Kwaśniewski Mikołaj, 11. Więckowski Stanisław, 12. Wieczorkiewicz Antoni.

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI III KL.

1. Dr. Krzyżanowski Adam.

Pośmiertnie

2. Handelsman Marceli.

ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL.

1. Dr. Bar Adam.

KRZYŻEM WALECZNYCH

1. Downarowicz Jerzy, 2. Gliński Kazimierz, 3. Gołajewski Marian, 4. Rudnicka Zofia, 5. Tyszko Celina, 6. Urbanek Jan, 7. Wróblewski Edmund, 8. Wąsowicz Janina.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dacków Aleksander, 2. Orłowski Stefan.