Monitor Polski

M.P.1947.52.383

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 kwietnia 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA
z dnia 1 marca 1947 r.

Na wniosek Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy - zostały odznaczone następujące osoby, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Olszewski Antoni, 2. Olszewska Julianna.