Monitor Polski

M.P.2001.23.400

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 lipca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lipca 2001 r.
o odwołaniu ze składu Rady Ministrów.

nr 113-9-01

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 19 lipca 2001 r. odwołuję Pana Tomasza SZYSZKO ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Łączności.