Monitor Polski

M.P.2015.1103

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 września 2015 r.
o odwołaniu ze składu Krajowej Rady Sądownictwa

nr 1131.34.2015

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192, z 2014 r. poz. 512 oraz z 2015 r. poz. 694 i 1224) odwołuję Pana Łukasza BOJARSKIEGO ze składu Krajowej Rady Sądownictwa.