Odwołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Monitor Polski

M.P.1971.34.217

Akt indywidualny
Wersja od: 30 czerwca 1971 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 22 czerwca 1971 r.
w sprawie odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 28c ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Zenona Nowaka ze stanowiska Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.