Odwołanie ministra spraw zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1988.18.155

Akt indywidualny
Wersja od: 30 czerwca 1988 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 17 czerwca 1988 r.
w sprawie odwołania ministra spraw zagranicznych.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odwołuje
Obywatela Mariana Orzechowskiego

ze stanowiska ministra spraw zagranicznych.