Odwołanie ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Monitor Polski

M.P.1983.12.70

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 1983 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 23 marca 1983 r.
w sprawie odwołania ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Jerzego Wojteckiego ze stanowiska ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.