Odwołanie ministra przemysłu chemicznego i lekkiego.

Monitor Polski

M.P.1982.8.47

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 marca 1982 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 27 lutego 1982 r.
w sprawie odwołania ministra przemysłu chemicznego i lekkiego.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Jana Knapika ze stanowiska ministra przemysłu chemicznego i lekkiego.