Odwołanie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.

Monitor Polski

M.P.1980.4.13

Akt indywidualny
Wersja od: 8 lutego 1980 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 31 stycznia 1980 r.
w sprawie odwołania Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Jerzego Olszewskiego ze stanowiska Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.