Odwołanie ministra - członka Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1992.14.101

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 czerwca 1992 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 maja 1992 r.
w sprawie odwołania ministra-członka Rady Ministrów.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów odwołuje Artura Balazsa ze stanowiska ministra - członka Rady Ministrów.